שימושים שונים באלומיניום דורשים תכונות חומר שונות, ובהתאם לדרישת התעשיות השונות והתקנים, נדרש לעשות באלומיניום טיפול תרמי אשר יגביר את חוזקו במידה המתאימה. הטיפול התרמי נעשה באמצעות חימום וקירור החומר בתנאים מבוקרים.

שלושת סוגי הטיפולים התרמיים הקיימים הינם:
טיפול בתמיסה
תהליך האקסטרוזיה דורש את חימום האלומיניום טרם העברתו בתבנית. בתהליך הטיפול בתמיסה, מייד לאחר שהאלומיניום נדחף, עובר בתבנית ויוצא כפרופיל בצורה הרצויה, הוא מקורר במהירות באמצעות מים, אוויר או שילוב של השניים.

זיקון מלאכותי
לאחר יצירת פרופיל האלומיניום בצורה הרצויה וחיתוכו, הוא מוכנס לתנור בטמפרטורה של 200-300 מעלות צלזיוס, למספר שעות

הרפיה זיקון טבעי (Stabilization)
תהליך בו לא מתבצע באלומיניום אף טיפול לאחר תהליך האקסטרוזיה