בישראל, התקן לייצור פרופילי אלומיניום נקרא ת"י 4402 חלק 1.01 ומבוסס על תקן האירופאי, ה- EN.

בעולם ישנם מספר תקנים דומיננטיים בתחום ייצור פרופילי אלומיניום, המתווים את אופן ייצורם. כל תקן נבדל בשיטת הסימון של תכונות הפרופיל השונות: הרכב הסגסוגת, תכונותיה המכאניות, אופן הטיפול התרמי וכו'.
 
התקנים הבינלאומיים המובילים הינם:
DIN - German Institute for Standardization – התקן הגרמני. לפי תקן זה מסומנות קודם האותיות המייצגות את הסגסוגת ממנה עשוי הפרופיל, ולאחריהן מופיע סימול הטיפול התרמי אותו עבר לאחר תהליך האקסטרוזיה.
ASTM - American Society for Testing and Materials – תקן זה מציין קודם את הסגסוגת ממנה עשוי הפרופיל, באמצעות מספר ארבע ספרתי, ואחריהם מופיע סימול הטיפול התרמי אותו עברה הסגסוגת לאחר האקסטרוזיה.
EN - התקן האירופאי לפרופילי אלומיניום, כמעט זהה לתקן ה- ASTM.

קישורים לאתרי מכוני התקנים:
מכון התקנים הישראלי 
DIN 
ASTM