CNC ועיבוד האלומיניום

CNC ועיבוד האלומיניום

CNC הינם ראשי תיבות של Computer Numeric Control ומתארים בקר מחשב המניע לפי קלט נתון מראש, כלי עיבוד שבבי (כגון מחרטה, מקדחה, כרסומת ועוד), המעצב את חומר הגלם לפי ההוראות הניתנות לו.

ברוב המקרים עיבודי על ידי CNC נעשה ע"י הסרה בררנית של חומר מהגוש המקורי של חומר הגלם. השימוש במיחשוב מאפשר תיאום פעולות שבלתי אפשרי לבצע ידנית ובכך ליצור בחומר הגלם צורות מיוחדות.
יתרון נוסף של CNC הינו המעבר מתכנון לייצור תוך ייתור הצורך בשימוש בשרטוטי נייר.

כמו כן, בשל היותה למעשה רובוט מתוכנת, מאפשרת מערכת זו עבודה חוזרת רציפה אף ללא השגחה אנושית, תוך בדיקה עצמית של איכויות התוצרים שלה, וזאת באמצעות חיישנים יעודיים.

בקרי CNC עובדים בצירים הבסיסיים: נקודה במישור (x,y) ומעלה מטה (ציר z), ומכונות מתקדמות יותר מסוג זה תומכות אף בסיבוב החלק המעובד בצירי A,B, כך שהעיבוד נעשה למעשה בחמישה צירים.

מכונות CNC לעיבוד אלומיניום מורכבות ממכשור רובוטי המורכב על גבי מסילה ומכיל את מגוון הכלים הנדרשים לשם עיבוד והפקת התוצר הרצוי מגלם האלומיניום.

מחפש פרופיל אלומיניום לתעשייה? לחץ כאן

מוצרי אלומיניום איכותיים, עבודה מקצועית.